تاريخ روز : دوشنبه 27 خرداد 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت توسعه و معدني خاور ميانه(ميدكو)

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

برنامه زمان بندی پرداخت سود برای سال مالی منتهی به تاریخ : 29 / 12 / 1390برنامه زمان بندی پرداخت سود برای سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1390 به ترتیب زیر میباشد:

- پرداخت سود سهام اشخاص حقیقی از تاریخ 1 / 8 / 91 شروع و بر اساس حروف الفبا به حسابهای بانکی اعلام شده واریز گردد.

- برنامه پرداخت سود سهام اشخاص حقوقی از طریق مکاتبه با شرکتهای حقوقی اعلام می گردد.